Nhờ có thiết bị bốn bánh này mà những chú chó bị khuyết tật có thể đi lại được dễ dàng.

Hoppa, 4 tuổi là một chú chó sinh ra đã bị 'khiếm khuyến' hai chân trước. Vào ngày 28/2/2010, Hoppa được gắn thêm một thiết bị có bốn bánh xe thay cho hai chân trước giúp chú chó có thể đi bộ trong nhà tại trung tâm thành phố Israeli. Thiết bị này là một phát minh đặc biệt giúp những con vật khuyết tật mất hoặc bị thương ở chân có thể đi lại và xoay chuyển dễ dàng theo ý chúng muốn. Dưới đây là những hình ảnh về chú chó Hoppa trên chiếc chân giả đặc biệt này: Hoppa cảm thấy tự tin trên chiếc chân giả bốn bánh của mình Hoppa vui mừng vì giờ đây mình có thể được đi lại bình thường như những con chó khác Khi sinh ra, Hoppa đã bị 'khiếm khuyết' hai chân trước Đây là một thiết bị đặc biệt giúp những con vật khuyết tật mất hoặc bị thương ở chân có thể đi lại và xoay chuyển dễ dàng theo ý chúng muốn Thu Phương