Những người mưu sinh trên các loại phương tiện xe 3, 4 bánh tự chế đang đếm ngược thời gian đến thời điểm cấm hoạt động. Trong khi đó, chính quyền địa phương vẫn rối tung để tìm kiếm giải pháp hỗ trợ, chuyển đổi phương tiện sinh sống giúp dân.