Ngày 9/10, đoàn đại biểu thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tới thủ đô Bắc Kinh, tham dự cuộc gặp hữu nghị thanh niên hai nước Việt - Trung lần thứ 9.