Hanoinet - So với những đồng đội cùng lứa, Trương Việt Hoàng lận đận hơn và mới chỉ nghỉ thi đấu chưa được hai năm. Khi các đồng đội dần thành danh trên cương vị HLV thì Việt Hoàng mới bắt đầu đi học.