Bạn có đang tìm cách tự khẳng định mình? Bạn có quan tâm đến việc mình được chú ý nhiều đến mức nào?