"Gãy kiếm" là cách nói tế nhị của tình trạng gãy dương vật, thường xảy ra ở những người trẻ có dục tính cao...