Trong lịch sử chưa dài của nền bóng đá chuyên nghiệp VN, câu chuyện xung quanh chức danh GĐĐH ở các đội bóng cũng đáng để suy ngẫm.