(VEN) - Kinh tế Singapore quý II vừa qua đạt mức tăng trưởng nhanh hơn thông báo trước đây, nhờ sản xuất công nghiệp tăng được hỗ trợ bởi lĩnh vực y sinh và điện tử.

Theo số liệu của Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, GDP của Singapore quý II năm nay tăng trưởng 15,5%, cao hơn so với mức 15,2% thông báo trước đây. Trong khi đó, quý I chỉ tăng có 0,2%, so với quý II năm ngoái thì tăng 3,8%.

Sản lượng trong ngành công nghiệp chế biến tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái và so với trước đây dự đoán giảm 6,9%. Lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng 5,5%, xây dựng tăng 5,1%.

Chính phủ Singapore cũng đã xem xét điều chỉnh tăng dự đoán về mức tăng trưởng cả năm 2013 từ 1-3% trước đây lên 2,5-3,5%.

Mặc dù tăng trưởng kinh tế ở các nước phát triển có thấp hơn một chút so với dự đoán, nhưng các điều kiện kinh tế vĩ mô trong nửa cuối năm nay được dự đoán sẽ tốt hơn./.

ML ( vestifinance.ru )