Sở GDCK Hà Nội thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu GFC của CTCP Thủy sản Gentraco niêm yết bổ sung

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Thủy sản Gentraco;

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

Mã chứng khoán: GFC;

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 400.000 cổ phiếu (Bốn trăm nghìn cổ phiếu);

Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng chẵn);

Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 8.480.000 cổ phiếu (Tám triệu bốn trăm tám mươi nghìn cổ phiếu)

Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 84.800.000.000 đồng (Tám mươi tư tỷ tám trăm triêu đồng chẵn);

Ngày giao dịch chính thức: ThứBa, ngày 22/11/2011.

HNX