[Kênh14] - Nhạc trưởng và người chơi trống rất ghét nhau. Mở đầu buổi diễn, nhạc trưởng giới thiệu: