Hiện nay thị trường cà phê thế giới đang phải đối mặt với sức bán ra từ vụ mùa mới Braxin và Việt Nam khi lượng tài chính cạn kiệt. Vì thế giá một phần cũng bị ảnh hưởng bởi thông tin nền tảng này. Thời gian này biên độ giảm vẫn đang chiếm ưu thế, vì vậy giá có thể bị định giá lại theo đúng giá trị thật của cà phê.