Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark giảm khoảng 1% ngày thứ hai (19/6), chịu áp lực từ đồng yên tăng mạnh mẽ.

Gia cao su ky han tai Tokyo ngay 19/6 giam 1% do dong yen tang manh - Anh 1

Yếu tố cơ bản

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 11 giảm 2,4 yên, xuống còn 198,6 yên (tương đương 1,79 USD)/kg. Giá cao su đạt mức cao nhất 2 tuần, ở mức 204 yên/kg ngày thứ sáu (16/6).

Tin tức thị trường

Giá dầu ngày thứ sáu (16/6) giảm xuống mức thấp nhất trong năm, do một số nhà sản xuất giảm xuất khẩu và việc bổ sung giàn khoan Mỹ chậm chạp.

Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 110,95 yên, so với khoảng 111,38 yên ngày thứ sáu (16/6).

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,2%.

Giá đồng duy trì ổn định ngày thứ sáu (16/6), nhưng hướng tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 5/2017, do thị trường định giá lãi suất Mỹ ở mức cao hơn, sẽ hỗ trợ đồng đô la Mỹ.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 16/6

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá đóng cửa
17-Jul 185,5 187,4 182,1 185,6
17-Aug 179 179 178,6 178,8
17-Sep 176 176 174,1 174,3
17-Oct 174,5 174,5 173,2 173,6
17-Nov 177,1 177,3 172,3 173,7
17-Dec 177,5 177,5 173,1 173,9
18-Feb 175 176 175 176
18-May 184,5 184,5 184,5 179,4
18-Jun 184,5 184,5 184 181,7

Cao su kỳ hạn TSR20

Hợp đồng Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá đóng cửa
17-Jul 147,1 148,9 145,5 145,8
17-Aug 146,6 150,5 146,1 146,3
17-Sep 148 152,5 147,4 148,1
17-Oct 148,6 153,5 148 148,8
17-Nov 149,5 154 149,1 149,6
17-Dec 150,4 154,9 149,6 150,1
18-Jan 150,3 153,5 150,3 150,9
18-Feb 151 153,5 151 151,2
18-Mar 151 154,8 151 151,6
18-Apr 153,8 153,8 151,9 152,3
18-May 155,6 155,6 151,7 152
18-Jun 155,2 155,2 151,5 151,5

Nguồn: VITIC/Reuters