Đến khi chung sống dưới một mái nhà, chị Thanh vẫn không biết chồng làm ở đâu, chỉ thấy ngày ngày mặc sắc phục, đeo hàm thượng úy, dắt xe đi. Siêu lừa Nguyễn Quốc Tuấn đã "qua mặt" gia đình vợ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.