Hỏi:

small_4970.jpg Chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Xin hỏi, chúng tôi có thể ký hợp đồng gia công hàng hóa cho doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài khác trong khu chế xuất được không? Hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Xin hỏi, chúng tôi có thể ký hợp đồng gia công hàng hóa cho doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài khác trong khu chế xuất được không? Trả lời: Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài có quy định tại điều 29 như sau: “Thương nhân, kể cả thương nhân có vốn đầu tư của nước ngoài được nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân chỉ được ký hợp đồng sau khi được Bộ Thương mại cấp phép.” Như vậy, doanh nghiệp là đơn vị có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài có thể ký hợp đồng gia công hàng hóa cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trong khu chế xuất với điều kiện hàng hóa đó không thuộc Danh mục hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu; Danh mục hàng cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.