Chưa đầy chục năm trở lại đây, cùng với sự phát triển rực rỡ CNTT trên thế giới, gia công phần mềm và các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng bắt đầu nổi lên ở Việt Nam như một nhóm ngành “con ngỗng đẻ trứng vàng”. Rõ ràng đây là một mảnh đất rất giàu tiềm năng để VN bức phá trong toàn cầu hóa.

Gia công dịch vụ CNTT Việt Nam–Ngọc trong đá