Sáng 27/9/2008, InfoworldSchool, VITEC và tổ chức Xúc Tiến Thuơng Mại Nhật Bản tại TP.HCM tổ chức hội thảo về các chuẩn và kỳ thi sát hạch kỹ sư CNTT Nhật Bản.