(LĐ) - Các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu phân bón đang chuẩn bị lượng hàng dự trữ để cung ứng cho vụ đông - xuân 2008. Hiện tại, giá nhập khẩu phân bón đang có chiều hướng hạ.