(CafeF) - Giá dầu đã tăng lên hơn mức 142USD/thùng lần đầu tiên trong lịch sử. > Forbes: Những môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới / Nỗ lực giảm giá dầu chỉ như “muối bỏ biển”