VIT - Giá dầu sáng nay (30/3) giảm khá mạnh do chịu tác động từ những thông tin bất lợi liên quan sản xuất công nghiệp tại Nhật Bản và đồng USD tăng giá so với đồng Euro.