(CafeF) - Giá dầu đã leo lên mức 144USD/thùng tại New York khi Iran không thay đổi lập trường đối với chương trình hạt nhân của nước này. > Giá dầu cao khiến doanh nghiệp châu Á giảm khả năng cạnh tranh / Nỗ lực giảm giá dầu chỉ như “muối bỏ biển”