Hanoinet - Cuối tuần qua, Bộ Công thương đã tổ chức họp báo về cơ chế giá điện để nêu rõ lý do vì sao trong cách tính giá điện mới lại có thêm giá điện giờ cao điểm (từ 17- 22 giờ và từ 9 -11 giờ).