Xung quanh việc bé Hảo sẽ về đâu khi ra viện, và đâu là phương án tốt nhất cho bé Hảo?