Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bắt đầu giảm, giảm khoảng 10 USD hay khoảng 1,6% khi nông dân bước vào giai đoạn thu hoạch rộ.