Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có thể sẽ tăng nhẹ từ nay tới cuối năm, do những nhu cầu mới từ các thị trường như Philippines và châu Phi.