Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về việc Gia hạn hoạt động xuất khẩu gạo của 9 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Gia han hoat dong xuat khau gao cho 9 don vi - Anh 1

Bốc xếp gạo xuất khẩu của Tổng công ty Lương thực miền Nam tại cảng Sài Gòn. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Theo đó, Chính phủ đồng ý gia hạn 9 đơn vị được tiếp tục xuất khẩu gạo đến khi Tổng Công ty Lương thực miền Nam chính thức chuyển thành công ty cổ phần như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 5121/BCT-XNK ngày 12/6/2017.

Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TTXVN/Tin Tức