(ĐTCK-online) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 39/2010/TT-BTC hướng dẫn việc gia hạn nộp thuế thu nhập DN, nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các DN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010. Theo Thông tư này, có 2 đối tượng DN được gia hạn nộp thuế TNDN trong thời gian 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Loại DN thứ nhất hưởng ưu đãi này là các DN nhỏ và vừa (theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP); loại DN thứ hai là DN hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giày, dép.

Việc gia hạn nộp thuế TNDN chỉ áp dụng đối với các DN đã thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và thực hiện đăng ký nộp thuế theo kê khai. Theo Thông tư 39, với 2 loại DN trên, số thuế TNDN tính tạm nộp của quý I/2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30/7/2010. Số thuế tính tạm nộp của quý II/2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30/10/2010. Số thuế tính tạm nộp của quý III/2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 31/1/2011. Số thuế tính tạm nộp của quý IV/2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30/4/2011.