(ATPvietnam.com)  -CTCP Văn hóa - Du lịch Gia Lai thông báo, ngày 4/1/2008 vừa qua Công ty đã đấu giá mua thành công Nhà khách Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Tô.