PNO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai vừa tiến hành thủ tục công bố 3 quyết định về việc thi hành kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng đối với ba đảng viên thuộc chi bộ Sở Y tế, gồm: nguyên Giám đốc Phùng Xuân Quýnh và nguyên 2 cấp phó là Đặng Đức Châu và Nguyễn Công Nhân.

Lý do quyết định kỷ luật: những cựu đảng viên trên không còn đủ tư cách đảng viên khi đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm mất uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đảng viên.

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Gia Lai Phùng Xuân Quýnh tại Tòa

Theo các quyết định trên, trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở Y tế, ông Phùng Xuân Quýnh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, nhắc nhở việc xét thầu, để các thành viên của tổ chuyên gia đấu thầu xét thầu sai quy định. Đồng thời, ông Quýnh đã ký vào tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả các gói thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2008 -trong đó có 6 mặt hàng xét thầu sai quy định, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 2,9 tỷ đồng, đã bị tòa án xử phạt 18 tháng tù treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, phải bồi thường gần 355 triệu đồng.

Các (nguyên) lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai liên quan tới vụ đấu thầu thuốc phải ra tòa

Trong 3 năm (2008 đến 2010), ông Đặng Đức Châu được giao nhiệm vụ cùng với các thành viên của tổ chuyên gia đấu thầu thuốc của Sở Y tế trực tiếp xét thầu, bước đánh giá về mặt kỹ thuật của hồ sơ dự thầu nhưng đã làm trái các quy định của Nhà nước về xét thầu, gây hậu quả thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 8,6 tỷ đồng, bị tòa án xử phạt 36 tháng tù treo về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, phải bồi thường hơn 1,3 tỷ đồng.

Còn ông Nguyễn Công Nhân với trách nhiệm được giao là Chủ tịch Hội đồng đấu thầu thuốc và thành viên kiêm Tổ trưởng tổ chuyên gia đấu thầu nhưng không trực tiếp tham gia xét bước đánh giá kỹ thuật mà chỉ đôn đốc nhắc nhở và ký vào từng trang của hồ sơ dự thầu khi đã được tổ chuyên gia xét thầu, dẫn đến trong 3 năm (2008 đến 2010) tổ chuyên gia đấu thầu Sở Y tế đã làm trái các quy định về xét thầu, gây thiệt hại ngân sách gần 8,6 tỷ đồng, bị tòa án xử phạt 30 tháng tù treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, phải bồi thường hơn 976 triệu đồng.

HOÀNG THANH NHÂN