Bé dài 58 cm, dài hơn các cháu bình thường gần 10 cm. Bé sơ sinh này trông giống như một trẻ 5 tháng tuổi.