Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng và hướng dẫn của Bộ NN-PTNT, tỉnh Gia Lai đã tiến hành khảo sát quy hoạch 73.374 ha chuyển đổi đất rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cây cao su.