Giá nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành sản xuất đã giảm từ 5 - 25% so với hai tháng trước. Thế nhưng mới chỉ có một số nhóm hàng được nhà sản xuất điều chỉnh giá, mà mức giảm khá ít so với mức tăng trước đây.