SanOTC- Giá nhà đất của Anh giảm tháng thứ ba liên tiếp do thất nghiệp gia tăng làm thị trường bất động sản suy yếu với tốc độ “đáng lo ngại”.