Có lẽ Nghị Quyết Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông (Nghị Quyết 32/ 2007/NQ-CP ngày 29.6.2007) là một trong những quy định pháp luật từ trước tới nay "thấm" vào xã hội nhất, được hầu hết người dân chấp hành.