(ATPvietnam.com) - Dưới đây là giá một số cổ phiếu OTC được giao dịch phổ biến tại các công ty chứng khoán trong ngày. Giá này chỉ có tính chất tham khảo, giá thực tế có thể dao động cao hơn hoặc thấp hơn.