Giá thép Trung Quốc ngày 26.3 tăng 1% sau sáu tuần giảm liên tiếp, khi các nhà buôn đã bắt đầu mua lại.