Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa có quyết định ban hành giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước cho các đơn vị, tổ chức thuê làm cơ sở kinh doanh, dịch vụ.