Thuê nhà Nhà nước làm cơ sở kinh doanh có giá 80.000 đồng một m2 mỗi tháng.