Dự báo của Cushman-Wakefield về giá thuê văn phòng sẽ giảm ít nhất 50% trong vòng 1 đến 2 năm tới mang đến hy vọng cho các doanh nghiệp sắp mở văn phòng...