Phiên đầu tuần, giá USD trên thị trường tự do trong nước giảm khá mạnh, giá vàng cũng đi xuống...