Vì sao vàng lại được nhiều nhà đầu tư nhắm vào lúc này? Đó là do tốc độ tăng giá của vàng quá hấp dẫn.