SanOTC- Ngân hàng Standard Chartered dự báo vàng có thể tiếp tục giảm giá và sẽ xuống thấp hơn 900 USD trong tương lai gần