(CafeF) - Trên thị trường vàng, giá vàng giao kỳ hạn giảm mạnh, giá vàng giao ngay tăng. > Giá dầu thấp nhất trong 11 tháng