Giá USD hết tăng mạnh rồi lại giảm mạnh, kéo giá vàng và giá dầu thế giới “đứng ngồi không yên”...