Hanoinet- Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại các cửa hàng vàng bạc tại Hà Nội sáng 9/10 được điều chỉnh tăng lên 200.000 đồng/lượng. Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá thế giới 200.000 đồng/lượng. Giá vàng tăng khá mạnh nhưng lượng khách đến bán vàng hầu như không có.