(Vitinfo) - Đầu giờ giao dịch sáng nay, giá vàng bán ra trên thị trường đã phá mốc 1,6 triệu đồng/chỉ vượt lên mức cao kỷ lục 1,640 triệu đồng.