(CafeF) - Phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng hạ gần 3% và đóng cửa ở mức thấp sau khi USD đột ngột tăng giá so với nhiều loại tiền tệ lớn khác. >  Có nên tiếp tục đầu tư vàng?/   Nỗ lực giảm giá dầu chỉ như “muối bỏ biển”