(CafeF) - Giá vàng vượt qua mốc 900USD/ounce sau khi kế hoạch ứng cứu ngành tài chính thất bại, nhà đầu tư rút tiền từ thị trường chứng khoán sang mua vàng.