(CafeF) - Giá vàng tại châu Á tăng do nhu cầu của nhà đầu tư tìm đến tài sản giữ giá an toàn sau khi thị trường chứng khoán mất điểm.