Cá Hố nguyên con đông lạnh 10 kg/thùng 2,35 USD/kg Chi cục HQ CK Hữu nghị Lạng Sơn