1. Tân dược FORTAXIME 1g, 10lọ/hộp 14,50 USD/hộp Sip Sân bay Tân Sơn Nhất (Hồ Chí Minh) CIF